Read the Official Description

Acest program are ca scop pentru a satisface cererea pentru absolvenții de industrii, cum ar fi minerale, confectii metalice, de turnătorie, semiconductoare, ceramică, și alte industrii conexe. Acesta subliniază cursuri în proprietățile fizice și inginerie de materiale, tehnici analitice, și tehnologii de prelucrare a materiei. În plus, programul este completată cu cursuri de programare, reciclarea deșeurilor, și biotehnologie. Studenții se pot specializa în una din cele două domenii de semiconductori și electronice Materiale și Metalurgie. Oportunități de carieră pentru ingineri geologice includ pe cele cu geotehnice,, apelor subterane, minerit, petrol, iar Firmele de constructii / consultanta rms Fi mediului sau cu agențiile guvernamentale.

Obiective

- Pentru a permite absolvenților noștri să practice ca de succes materiale de oameni de știință și ingineri pentru progresul societății. - Pentru a promova profesionalismul în domeniul științei materialelor și practici inginerești.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI EDUCATIONAL (PEO):

În termen de cinci ani de la absolvire, absolvenții de Stiinta si Ingineria programului trebuie să aibă

 • Întreprinse, individual sau în echipe, proiecte care arată capacitatea de a rezolva probleme complexe de inginerie
 • A avut o implicare substanțială în proiecte care să ia în considerare siguranța, sănătatea, preocupările legate de mediu și bunăstarea publică, în parte, prin aderarea la codurile și legile necesare.
 • Succesul profesional prin Demonstrat promoții și / sau poziții de responsabilitate în creștere
 • Învățarea pe tot parcursul Demonstrat viață prin progresul spre realizarea unui grad avansat, dezvoltare profesională / cursuri de formare continuă, sau cursuri de formare industriale
 • comportament profesional și atitudine în Expus practică de inginerie
 • Acțiuni inițiate și puse în aplicare spre îmbunătățirea practicii de inginerie

(SO Rezultatele elevului):

 • Capacitatea de a aplica cunoștințele de matematică, știință, inginerie și
 • Abilitatea de a proiecta și efectua experimente, precum și pentru a analiza și interpreta datele
 • Abilitatea de a proiecta un sistem, o componentă sau proces pentru a satisface nevoile dorite
 • capacitatea de a funcționa pe echipe multidisciplinare
 • Capacitatea de a identifica, formula și rezolva probleme inginerești
 • O înțelegere a responsabilității profesionale și etice
 • Abilitatea de a comunica în mod eficient
 • educația larg necesară pentru a înțelege impactul soluțiilor de inginerie într-un context global și social
 • O recunoaștere a necesității și abilitatea de a se angaja în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
 • O cunoaștere a problemelor contemporane
 • o capacitatea de a utiliza tehnicile, abilitățile și instrumentele de inginerie moderne, necesare pentru practica de inginerie.
 • Cunoaștere și înțelegere a principiilor de inginerie și de management în calitate de membru și lider într-o echipă, pentru a gestiona proiecte și în medii multidisciplinare
Program taught in:
Engleză
Acest curs este
Start Date
Noem. 2019
Duration
Request Info
Full-time
Price
Deadline
By locations
By date
Start Date
Noem. 2019
End Date
Application deadline

Noem. 2019

Location
Application deadline
End Date