Citește Descrierea Oficială

Acest program este conceput pentru studenții care doresc să devină geologi profesionale și / sau de cei care au de gând să meargă la școală absolvent în geologie. Este o știință interdisciplinară care integrează observații geologice și concepte, cu o gamă de RFIDT Fi, inclusiv fizica, chimie, matematica, și tehnologii moderne în studiul proceselor Pământului, medii, și istorie.

Absolvenții programului pot urmeze o carieră în industrii, cum ar fi minerale / minerit, petrol, și de construcție, în academe, sau să se angajeze în consultanță de mediu sau serviciu guvernamental.

Viziune

Școala de civile, mediului și Inginerie geologică (SCEGE) trebuie să fie un bastion de excelență academică și tehnică, care se dezvoltă și în inculca tinerilor filipineză valorile de gândire critică, de conștientizare socială și de mediu înconjurător, prin livrarea de stat-of-the-art și taiere de cercetare margine în timp ce adaptarea la tendințele globale în continuă schimbare în învățământ de inginerie și tehnologie.

În termen de cinci ani de la absolvire, absolvenții programului Geologie trebuie să aibă:

i. Întreprinse, individual sau în echipe, proiecte care arată capacitatea de a rezolva probleme complexe de inginerie ii. A avut o implicare substanțială în proiecte care să ia în considerare siguranța, sănătatea, preocupările legate de mediu și bunăstarea publică, în parte, prin aderarea la codurile și legile necesare.

iii. Succesul profesional prin intermediul Demonstrat promoții și / sau funcții de răspundere în creștere iv. Învățarea pe tot parcursul Demonstrat viață prin progresul spre realizarea unui grad avansat, dezvoltare profesionala / cursuri de formare continuă, sau cursuri de formare industrială v. comportament profesional și atitudine în Expus practica de inginerie vi. Acțiuni inițiate și puse în aplicare spre îmbunătățirea practicii de inginerie

PROGRAM REZULTATE

o. Capacitatea de a aplica cunoștințele de matematică, știință și inginerie b. Abilitatea de a proiecta și efectua experimente, precum și de a analiza și interpretarea datelor c. Abilitatea de a proiecta un sistem, o componentă sau proces pentru a satisface nevoile de dorit constrângeri realiste, cum ar cadrul fi economice, de mediu, sociale, politice, etice, de sănătate și siguranță, manufacturability, și durabilitatea d. Abilitatea de a funcționa pe echipe multidisciplinare de e. Abilitatea de a identifica, formula și de a rezolva problemele de inginerie f. Înțelegerea de responsabilitate profesională și etică g. Abilitatea de a comunica în mod eficient h. educație largă necesare pentru a înțelege impactul soluțiilor de inginerie în contextul global și a societății i. Recunoașterea necesității, și capacitatea de a se angaja într-a lungul vieții de învățare j. Cunoașterea problemelor contemporane k. Abilitatea de a utiliza tehnici, abilități și instrumente de inginerie moderne, necesare pentru practica de inginerie l. Cunoaștere și înțelegere a principiilor de inginerie și de management, în calitate de membru și lider într-o echipă, pentru a gestiona proiecte in medii multidisciplinare

Program predat în:
Engleză

Vezi 31 mai multe cursuri de la Mapúa Institute of Technology »

Acest curs este Campus based
Start Date
Noem. 2019
Duration
După locații
După dată
Start Date
Noem. 2019
Termen limită de aplicare

Noem. 2019

Location
Termen limită de aplicare
End Date