Citește Descrierea Oficială

Acest program este un studiu combinat de cursuri de bază de management de inginerie civilă și construcții. Absolvenții trebuie să fie informat cu privire la elementele fundamentale ale ingineriei structurale și de construcție, cum ar fi de proiectare și de analiză, de testare a materialelor și de asigurare a calității, sisteme de construcții, tehnologii de construcții, și topografie. Absolvenți trebuie să demonstreze o înțelegere profundă a principiilor de management și a aplicării sale, care sunt esențiale în proiecte de construcții, cum ar fi economie, afaceri, contabilitate, drept, statistica, etica, de conducere, de luare a deciziilor și metode de optimizare, analiza proceselor și proiectare, siguranță și inginerie de cost.

forța de tracțiune a programului este de a crea și menține un mediu educațional care va permite absolvenților să practice în calitate de ingineri constructori și manageri de succes pentru progresul societății și de a promova profesionalismul în practică.

În termen de cinci ani de la absolvire, absolvenții programului de management Inginerie Construcții și trebuie să aibă:

i. Întreprinse, individual sau în echipe, proiecte care arată capacitatea de a rezolva probleme complexe de inginerie ii. A avut o implicare substanțială în proiecte care să ia în considerare siguranța, sănătatea, preocupările legate de mediu și bunăstarea publică, în parte, prin aderarea la codurile și legile necesare.

iii. Succesul profesional prin intermediul Demonstrat promoții și / sau funcții de răspundere în creștere iv. Învățarea pe tot parcursul Demonstrat viață prin progresul spre realizarea unui grad avansat, dezvoltare profesionala / cursuri de formare continuă, sau cursuri de formare industrială v. comportament profesional și atitudine în Expus practica de inginerie vi. Acțiuni inițiate și puse în aplicare spre îmbunătățirea practicii de inginerie

PROGRAM REZULTATE

o. Capacitatea de a aplica cunoștințele de matematică, știință și inginerie b. Abilitatea de a proiecta și efectua experimente, precum și de a analiza și interpretarea datelor c. Abilitatea de a proiecta un sistem, o componentă sau proces pentru a satisface nevoile de dorit constrângeri realiste, cum ar cadrul fi economice, de mediu, sociale, politice, etice, de sănătate și siguranță, manufacturability, și durabilitatea d. Abilitatea de a funcționa pe echipe multidisciplinare de e. Abilitatea de a identifica, formula și de a rezolva problemele de inginerie f. Înțelegerea de responsabilitate profesională și etică g. Abilitatea de a comunica în mod eficient h. educație largă necesare pentru a înțelege impactul soluțiilor de inginerie în contextul global și a societății i. Recunoașterea necesității, și capacitatea de a se angaja într-a lungul vieții de învățare j. Cunoașterea problemelor contemporane k. Abilitatea de a utiliza tehnici, abilități și instrumente de inginerie moderne, necesare pentru practica de inginerie l. Cunoaștere și înțelegere a principiilor de inginerie și de management, în calitate de membru și lider într-o echipă, pentru a gestiona proiecte in medii multidisciplinare

Program predat în:
Engleză

Vezi 31 mai multe cursuri de la Mapúa Institute of Technology »

Acest curs este Campus based
Start Date
Noem. 2019
Duration
După locații
După dată
Start Date
Noem. 2019
Termen limită de aplicare

Noem. 2019

Location
Termen limită de aplicare
End Date