Citește Descrierea Oficială

Acest program se ocupă cu studiul și dezvoltarea utilizării de hardware, software, firmware, servicii și infrastructură de sprijin pentru a oferi soluții de afaceri. Acesta include cursuri de CCNA și are un curriculum bazat pe pistă, unde studenții pot alege de la avansată Cisco Networking, baze de date Sisteme de Management, Solaris și Java tehnologie, HP UNIX Tehnologie, și Microsoft. NET ca domeniul lor de specializare.

Absolventii acestui program pot urmeze o carieră ca dezvoltator de aplicații, administrator de baze de date, administrator de securitate a informațiilor, inginer de rețea / administrator, analist de sistem / administrator, inginer de sistem, inginer software, manager de proiect IT, și dezvoltator web / administrator.

Obiectivele Education Program

În termen de cinci ani de la absolvire, absolvenții programului Tehnologia informației trebuie să aibă:

 1. proiecte care arată capacitatea de a rezolva probleme tehnice complexe și de a lucra în echipă pe probleme ale căror soluții conduc la beneficii sociale semnificative Întreprinse.
 2. Succesul profesional de calcul a demonstrat prin promoții și / sau poziții de responsabilitate crescândă.
 3. Învățarea pe tot parcursul Demonstrat viață prin progresul spre realizarea unui grad avansat, de dezvoltare profesională sau de calcul cursuri de formare legate și de certificare / s
 4. proiecte care iau în considerare siguranța, sănătatea, preocupările legate de mediu și bunăstarea publică, prin aderarea la codurile și legile necesare Întreprinse.
 5. standarde ridicate Expuse de comportament profesional și atitudine.
 6. standarde personale aplicate pentru a atinge excelenta.

Programul Rezultate

 • Capacitatea de a aplica cunoștințele de calcul și de matematică adecvate pentru disciplina
 • O abilitate de a analiza o problemă și să identifice și să definească cerințele de calcul corespunzătoare pentru a soluției sale
 • Abilitatea de a proiecta, implementa și evalua un sistem, un proces, o componentă sau program bazat pe calculator pentru a satisface nevoile dorite
 • O abilitate de a funcționa în mod eficient pe echipe pentru a realiza un obiectiv comun
 • O înțelegere profesionale, etice, juridice, de securitate și problemele sociale și responsabilitățile
 • Abilitatea de a comunica în mod eficient cu o serie de segmente de public
 • O capacitatea de a analiza impactul local și global de calcul asupra indivizilor, organizațiilor și societății
 • Recunoașterea necesității și abilitatea de a se angaja în dezvoltarea profesională continuă
 • Capacitatea de a utiliza tehnicile actuale, abilități și instrumente necesare pentru practica de calcul
 • O abilitate de a utiliza și aplica conceptele tehnice actuale și practici în domeniul tehnologiilor informaționale de bază;
 • Abilitatea de a identifica și analiza nevoile utilizatorilor și să le ia în considerare în selectarea, crearea, evaluarea și administrarea sistemelor bazate pe calculator;
 • Abilitatea de a se integra în mod eficient soluțiile bazate pe IT în mediul de utilizare;
 • O înțelegere a celor mai bune practici și standarde și aplicarea acestora;
 • O abilitate de a ajuta la crearea unui plan de proiect eficient.
Program predat în:
Engleză

Vezi 31 mai multe cursuri de la Mapúa Institute of Technology »

Acest curs este Campus based
Start Date
Noem. 2019
Duration
După locații
După dată
Start Date
Noem. 2019
Termen limită de aplicare

Noem. 2019

Location
Termen limită de aplicare
End Date