Keystone logo
University Of Arts From Târgu-Mureș

University Of Arts From Târgu-Mureș

University Of Arts From Târgu-Mureș

Introducere

În prezent, Universitatea de Arte din Târgu Mureş pregăteşte, la nivelul ciclurilor de licenţă şi masterat, specialişti în artele spectacolului, actori de teatru dramatic şi de teatru de animaţie, regizori de teatru, teatrologi, profesori de muzică şi scenografi, în limbile română şi maghiară. Universitatea de Arte este instituţie organizatoare de doctorat, asigurând pregătirea ştiinţifică universitară superioară în domeniul teatrului. Totodată, Universitatea este o instituţie de spectacole cu o sală de teatru dramatic şi o sală de teatru de animaţie, în construcţie, cu stagiuni teatrale desfăşurate în condiţii artistice şi organizatorice profesioniste. Ca urmare, misiunea asumată de Universitatea de Arte din Târgu Mureş se concentrează pe următoarele:

a. Organizarea studiilor universitare de licenţă, masterat şi doctorat şi asigurarea perfecţionării procesului de formare a creatorilor şi specialiştilor în domeniul artelor teatrale, muzicale şi al artelor plastice la nivelul cerinţelor calitative ale unei societăţi bazate pe cunoaştere, cultură şi educaţie continuă.

b. Promovarea activităţilor creative ale cadrelor didactice şi ale studenţilor în domeniul artelor teatrale, muzicale şi al artelor plastice, precum şi a cercetării universului artistic, în concordanţă cu cerinţele circuitului naţional şi internaţional de valori.

c. Asigurarea unui cadru de interferenţe multiculturale, multi¬lingvistice şi interconfesionale, în vederea predării, învăţării, creaţiei şi cercetării în limbile română şi maghiară, în condiţii de egalitate.

d. Participarea la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea efectivă a activităţilor desfăşurate în viaţa culturală şi educaţională a comunităţii.

Locații

  • Târgu Mureș

    Strada Köteles Sámuel,6, 540057, Târgu Mureș

    Întrebări