Universitatea „Danubius” este o institutie de invatamant superior non-profit, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national de invatamant, acreditată prin Legea nr. 409/2002, care functionează in baza prevederilor Constitutiei Romaniei, a Legii invatamantului, Statutului Personalului Didactic si a propriei Carte, aprobata de Senatul Universitatii.

Avand la baza principiul "non-profit", Universitatea "Danubius" din Galati functioneaza in consens cu Constitutia si legile ce guverneaza invatamantul superior romanesc, propunandu-si sa pregateasca specialisti la nivelul de cunoastere si de performanta contemporane, sa promoveze forme si metode de educatie in concordanta cu progresele societatii omenesti actuale, dar si cu drepturile si libertatile omului.

Prin promovarea invatamantului particular se creeaza posibilitatea unei stari de concurenta, menite sa valorifice superior calitatile individuale si cele mai inalte cunostinte in domeniile studiate, degrevand statul de importante cheltuieli in legatura cu educarea initiala a tinerilor si, apoi, cu pregatirea continua a adultilor. Astfel, raportul dintre cererea si oferta de factor de munca se mentine la un nivel optim, fiindca atat cetateanul interesat de pregatirea sa, cat si institutiile de invatamant se adapteaza continuu la necesarul social de calificare si performanta. Pe de alta parte, directiile de dezvoltare economica, juridica, tehnica si culturala solicita si primesc necesarul de specialisti in mod dinamic si neingradit de cifre de scolarizare sau de specializari artificial impuse.

Universitatea „Danubius” asigura transparenta studiilor absolvite pentru angajatorii romani si straini si, totodata, mai multe sanse pe piata muncii, prin continutul complex al Suplimentului de Diploma, potrivit acordului de la Bologna, document redactat bilingv (in limbile romana si engleza), eliberat odata cu Diploma de studii universitare, in mod obligatoriu, incepand cu anul universitar 2005-2006.

Cadrele didactice care alcatuiesc corpul profesoral al Universitatii "Danubius" din Galati provin din elita centrelor universitare Iasi, Bucuresti si Galati, si sunt in totalitate doctori sau doctoranzi.

Facultatile universitatii asigura, ca facilitati, cursuri ale titularilor de discipline, servicii de biblioteca cu aproximativ 33000 de volume si peste 2000 de periodice, laboratoare de informatica, clinica juridica si economie, criminalistica, precum si conectare non stop la Internet, care poate fi accesat de toti studentii si cadrele didactice.

Conexiunile academice si de cercetare stiintifica ale Universitatii ”Danubius” acopera America de Nord, Europa și Asia si cunosc un trend continuu ascendent.

Universitatea ”Danubius” din Galati este o universitate europeana moderna, dinamica, de tip antreprenorial, perfect adaptata societatii contemporane.

Programe predate în:
Engleză
Română

Această școală oferă și:

Licenţă

Danubius University

Prin acest program Universitatea Danubius îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti , cercetători şi lideri în domeniul managementului, din zona de Est şi Sud - Est a ţ ... [+]

Prin acest program Universitatea Danubius îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti , cercetători şi lideri în domeniul managementului, din zona de Est şi Sud - Est a ţării, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.

Competenţele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative Comunicarea orală și scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor procedurale specifice activităţilor de secretariat şi asistare a managerului cu utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei (TIC) Utilizarea cunoştinţelor de specialitate necesare în organizarea diverselor manifestări profesionale Elaborarea, implementarea şi evaluarea de programe şi proiecte diverse, inclusiv cu atragerea de fonduri europene ... [-]
România Galați
Septembrie 2019
La zi
2 ani
Campus
Danubius University

Prin acest program Universitatea Danubius îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti , cercetători şi lideri în domeniul comunicării, din zona de Est şi Sud - Est a ţăr ... [+]

Prin acest program Universitatea Danubius îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti , cercetători şi lideri în domeniul comunicării, din zona de Est şi Sud - Est a ţării, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.

Pentru a răspunde acestor componente majore ale noului domeniu, curricula pe care o oferim studenţilor noştri, prin cadre didactice deosebit de competente în domeniu, este în consens cu tot ceea ce se întâmplă astăzi pe plan naţional şi internaţional, ceea ce face ca o astfel de diplomă de absolvire să fie recunoscută, prin creditele transferabile, oriunde.

... [-]
România Galați
Septembrie 2019
La zi
3 ani
Campus
Danubius University

Misiunea acestei specializări este de a pregăti specialişti în domeniu, conform exigenţelor integrării României în Uniunea Europeană, modificărilor care intervin în econo ... [+]

Misiunea acestei specializări este de a pregăti specialişti în domeniu, conform exigenţelor integrării României în Uniunea Europeană, modificărilor care intervin în economia reală, pe piaţa internă şi într-un cadru globalizat.

Asigurăm în totalitate condiţiile necesare, inclusiv prin valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi străinătate, adaptarea planului de învăţământ şi a fișelor disciplinelor la exigenţele impuse de apartenenţa la spaţiul comunitar, pentru ca absolvenţii cursurilor universitare de licență să-şi însuşească şi să aprofundeze temeinice cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul Contabilitate, astfel încât să obţină cunoştinţele, competenţele şi aptitudinile definitorii necesare. ... [-]

România Galați
Septembrie 2019
La zi
2 ani
Campus
Danubius University

Misiunea acestui program este de a pregăti specialişti în domeniu, conform exigenţelor integrării României la Uniunea Europeană, modificărilor care intervin în economia r ... [+]

Misiunea acestui program este de a pregăti specialişti în domeniu, conform exigenţelor integrării României la Uniunea Europeană, modificărilor care intervin în economia reală, pe piaţa internă şi într-un cadru globalizat.

Competenţele de specialitate pe care absolvenţii le vor dobândi în urma obţinerii diplomei de licenţă sunt:

cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice turismului şi comerţului; însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor de strictă specialitate cum ar fi: managementul turismului şi serviciilor, strategia de dezvoltare durabilă a serviciilor, agroturismul, logistica întreprinderilor de comerţ şi turism, organizarea şi strategia dezvoltării unităţilor turistice; cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi certificare a calităţii produselor şi serviciilor; formarea capacităţii de a dezvolta studii de oportunitate în contextul mediului economic pentru fundamentarea de politici publice în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor; cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea principiilor specifice managementului calităţii la nivel de organizaţie/de sistem şi de proces economic; fundamentarea din punct de vedere comercial şi calitativ a deciziei de concepere, lansare pe piaţă de noi produse şi servicii. ... [-]
România Galați
Septembrie 2019
Engleză
La zi
3 ani
Campus
Danubius University

Programul de studii îşi propune să formeze specialişti capabili să identifice oportunităţile momentului economic, potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la pr ... [+]

Programul de studii îşi propune să formeze specialişti capabili să identifice oportunităţile momentului economic, potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat.

Competenţele profesionale pe care absolvenţii le vor dobândi în urma obţinerii diplomei de licenţă sunt:

Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice ... [-]
România Galați
Septembrie 2019
La zi
3 ani
Campus
Danubius University

Prin acest program Universitatea Danubius îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti , cercetători şi lideri în domeniul relațiilor internaționale, din zona de Est şi Su ... [+]

Prin acest program Universitatea Danubius îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti , cercetători şi lideri în domeniul relațiilor internaționale, din zona de Est şi Sud - Est a ţării, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.

Competenţele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:

utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si internationale elaborarea proiectelor europene si internaţionale utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene proiectarea de strategii in domeniul relatiilor internationale si afacerilor europene asigurarea de asistentă în domeniul negocierii internationale şi medierii între grupuri cu interese diverse asigurarea asistentei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor implicate în procese europene si internationale ... [-]
România Galați
Septembrie 2019
La zi
3 ani
Campus

Universitatea Danubius din Galati

Universitatea Danubius din Galati
Address
Danubius University of Galati 3 Galati Blvd
800654 Galați, Galați, România
Website
Număr de telefon
+40 372 361 102