University Oradea

Introducere

Citește Descrierea Oficială

Despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universității din Oradea este de a oferi educație și cercetare la un standard înalt de calitate într-un context național și internațional de dezvoltare socială, profesională și, nu în ultimul rând, de dezvoltare intelectuală a individului și, în același timp, de a contribui la dezvoltarea socială și culturală a Oradiei. Aceste misiuni sunt modelate de obiective cum ar fi atragerea studenților din întreaga lume, poziționarea universității printre cele mai bune instituții de învățământ din țară și din Europa și transmiterea unei comunități mai largi importanței și importanței educației academice și a cercetării științifice în general și a una condusă în special în această universitate, în special. Universitatea din Oradea a concretizat relațiile internaționale cu 352 de instituții din 39 de țări.

Educația academică este oferită studenților la cel mai înalt nivel în cadrul celor 15 facultăți printr-o gamă largă de programe de licență, master, doctorat și postuniversitar. La fiecare facultate, activitatea instructivă și educativă este îmbogățită de cercetarea științifică. Alături de performanța profesională și comportamentul moral, cercetarea științifică devine criteriile prioritare pentru evaluarea academică a personalului academic.

Scurt istoric

În 1780, la Oradea a fost fondată o „Instituție superioară de educație filosofică”, care a devenit în 1788 Facultatea de Drept, cea mai veche facultate, nu numai din România, ci și dintr-o regiune vastă din estul Europei.

Începând cu anul 1921, toate cursurile Facultății de Drept s-au desfășurat în limba română, în 1923, prin înființarea a două Academii Teologice, viața academică din Oradea a primit noi dimensiuni.

Academia de Drept din Oradea, împreună cu cele două academii teologice, urma să facă un alt pas înainte prin integrarea unei facultăți de litere, realizând astfel vechiul deziderat de a crea o Universitate din Crișana la Oradea. În 1934, însă, în circumstanțe inconfundabile și după 150 de ani de activitate îndelungată, Facultatea de Drept - nucleul academic al Oradiei - este transferată la Cluj.

După aproape trei decenii fără nicio activitate a Academiei de Drept din Oradea, la 1 octombrie 1963, printr-un ordin al Ministerului Educației, la Oradea se înființează un Institut Pedagogic de 3 ani, menit să umple deficitul de cadre didactice în general. educaţie. Noua instituție academică își începe activitatea în cadrul a două facultăți: Filologie și Matematică și Fizică la care Facultatea de Istorie și Geografie și Educație Fizică încep cu anul viitor.

În mai 1990, printr-un decret al guvernului român, Universitatea Tehnică a fost fondată în urma unor tradiții academice prestigioase din Oradea. Mai târziu, numele universității a fost schimbat la Universitatea din Oradea.

În prezent, Universitatea din Oradea este o instituție academică publică acreditată, cu calificarea acordată de ARACIS: Grad ridicat de încredere (Grad Ridicat De Încredere) .126794_pexels-photo-3184291.jpeg Fauxels / Pexels

În cadrul Universității din Oradea, există Departamentul de formare a personalului didactic (DPPD), care oferă pregătirea didactică pentru studenți și asigură îmbunătățirea nivelului de educație a cadrelor didactice completate de diplomele profesorilor într-o gamă largă de specialități.

În același timp, atenția este axată și pe dezvoltarea continuă a învățământului la distanță și, în acest scop, există Departamentul pentru învățare la distanță și educație cu frecvență joasă (DIDIFR). De asemenea, a fost înființat Departamentul de educație continuă la universitate (DEP) al cărui obiectiv fundamental este dezvoltarea competențelor și completarea cunoștințelor dobândite într-o formă de formare inițială (licență, master, doctorat). Activitățile de formare în domeniul formării profesionale continue includ: conversie / recalificare; Cursuri de pregatire; Cursuri de specializare postuniversitare; Cursuri postuniversitare; Ateliere de lucru.

Activitatea didactică și de cercetare a Universității din Oradea se desfășoară într-un mediu academic corespunzător corespunzător programelor de studiu și numărului de studenți. În continuă extindere și modernizare, patrimoniul oferă standarde ridicate pentru desfășurarea procesului de educație de calitate, în conformitate cu cerințele ARACIS. Universitatea din Oradea are 15 facultăți cu 49 de departamente și 27 de centre de cercetare certificate instituțional. Numărul de programe de studiu: 112 (7 - ID, 1 - FR), 83 de masterat, 12 doctorat. Foarte important, universitatea are Editura Universității din Oradea și două tipografii proprii.

Baza materială a universității pentru procesul educațional-de cercetare și de cercetare constă în:

 1. Spații educaționale din clădiri: Aula Magna cu 300 de locuri, două Aula cu 200 de locuri, 100 de amfiteatre și săli de clasă, 71 de săli de seminar, 343 de laboratoare și o sală de micro-producție.
 2. Biblioteca universitară din Oradea - sediul central, are dotări moderne, cu o suprafață totală de 7800 mp distribuite pe cele 5 niveluri ale clădirii, dintre care 5 săli de lectură, 6 magazine de carte. Fondul de publicații al Bibliotecii cuprinde peste 305.000 de cărți, reviste, STAS, brevete, afișe, CD-uri, DVD-uri care pot fi găsite în catalogul tradițional (alfabetic și sistematic) și în catalogul computerizat OPAC. Colecțiile bibliotecilor au crescut an de an prin achiziții, schimburi interne și internaționale de publicații, dar și prin donații importante. Biblioteca are un fond de peste 326.000 de volume (cărți, publicații periodice, brevete, STAS, CD-uri, DVD-uri etc.) și acces online la baze de date specializate: acces online la reviste ScienceDirect; Jurnalele Springerlink; Scopus; Thomson Web of Science; Rapoarte de citare a jurnalelor; Indicele de inovații Derwent.
 3. Baza sportivă are o dublă destinație, constituind locul pentru activitățile didactice pentru studenții Facultății de Geografie Turism și Sport - departamentul de Educație Fizică și Sport, dar pentru studenții de la alte facultăți, precum și alte activități recreative legate de sport pentru studenți și angajații universității. Aici ne antrenăm sportivii profesioniști din departamentele Clubului Sportiv Universitar și Asociația Sportivă FC Universitatea. Baza de sport este formată din 7 săli de sport: sală de jocuri, sala de atletism, sală de sport, sala de aerobic, fitness, sala de educație fizică, poligon de sport. Baza sportivă are o suprafață totală de 4.502 mp și 12 terenuri de sport: 1 teren de fotbal cu iarbă, pistă de atletism, 1 teren de volei, 3 terenuri de tenis, 2 terenuri de volei pe plajă, 1 teren de baschet, 1 teren de handbal, 2 terenuri de beton, cu o suprafață totală de 16.288,00 mp.
 4. Terenuri agricole destinate activităților didactice și de cercetare, având o suprafață totală de 14444,67 ha: fond Cinegetic Pietroasa, Arboretum Park Gurahonț, teren agricol, stațiunea de Cercetare și Dezvoltare a Stațiunii de pomicultură.
 5. Cazare în patru pensiuni studențești cu o capacitate de 1392 de paturi. Cele patru cămine studențești sunt echipate în conformitate cu cerințele pieței.
 6. În campusul universității, există și U @ Select Student’s Club, care este mai mult decât o cafenea pentru studenți, care oferă posibilități de luat masa și timp liber. Înființarea cafenelei și a clubului studențesc a fost centrată pe nevoile studenților pentru a primi un cămin primitor.
 7. Acces la șase clinici universitare în care profesează studenții Facultății de Medicină și Farmacie: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, Spitalul "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea, Clinica de Obstetrică Ginecologia Spitalul Oradea, Spitalul de Urgență "Avram Iancu „Oradea (fost Spital Militar), Spitalul Pelican Oradea Bihor.
 8. „Gaudeamus” baza didactică și de cercetare de la Stâna de Vale, un spațiu educațional care oferă cadrul necesar pentru desfășurarea de activități didactice, științifice și de cercetare pentru studenți și elevi, precum și activități sportive, recreative și de agrement. Are o capacitate de cazare de 58 de locuri distribuite în 17 camere cu 3, 4 și 5 locuri, o sală de mese cu o capacitate de 72 de locuri și o sală pentru activități didactice.

Campusul universitar (Campus I, II, III), cu o suprafață totală de 181.552 mp, este printre cele mai potrivite din România, conform practicilor europene. Acest aspect este dat și de combinația de succes a arhitecturii clădirilor și a micului parc dendrologic cu multe specii, unele dintre ele fiind adevărate rarități. Studenții universitari beneficiază de funcționalități grupate: cantină, cazare, bibliotecă, cabinet medical, cabinet stomatologic, bază sportivă și, de asemenea, spațiu de agrement în aer liber, care oferă o ambianță plăcută.126729_pexels-photo-1595391.jpeg

Vulpe / Pexels

Misiune

Pentru a crește calitatea serviciilor educaționale, de cercetare și administrative, este necesară implementarea în continuare a managementului integrat al calității. În Universitatea din Oradea, managementul calității este bine structurat, ca obiectiv major al comunității noastre academice, prin programul de politici, strategii și acțiuni de calitate. Sarcina sistemului de asigurare a calității este de a acționa pe toate nivelurile instituției, prin principalele domenii:

 • Capacitatea instituțională
 • Eficiență educațională
 • Administrare de calitate

Misiunea educației și cercetării în învățământul superior este completată de cea antreprenorială și inovatoare pentru dezvoltarea economică și socială a comunității regionale.

Viziune

 • Învățarea și îmbunătățirea cunoștințelor universale de științe ale vieții, științe tehnice, științe socio-economice și cultură;
 • Cultivarea intelectului în spiritul gândirii independente, respectul pentru excelența umană și capacitatea de a exersa rolul de dotare în societate;
 • Creșterea ponderii cercetării științifice la vizibilitatea națională și internațională;
 • Caracterul inovator al Universității din Oradea, pentru a contribui la venitul național brut al zonei geografice acoperite de instituție.

valori

 • Autonomie universitară;
 • Libertatea academică (libertatea de predare, cercetare și învățare);
 • Calitatea resurselor umane și beneficiarii serviciilor educaționale.

Concurența academică necesită o îmbunătățire suplimentară a calității activităților universitare, dezvoltarea de licență eficientă, master, pregătire doctorală și dezvoltare profesională structuri compatibile cu UE, excelență în cercetare, dezvoltare de infrastructură, mediu de învățare și îmbunătățirea confortului studenților, toate devin obiective prioritare ale Universitatea din Oradea în viitor.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, Universitatea din Oradea va îmbunătăți și mai mult instrumentele de asigurare a calității, activitatea de cercetare științifică și alte servicii furnizate de programele de studiu.127454_pexels-photo-1438072.jpeg Buro Millennial / Pexels

Locații

Oradea

Address
1 Universitatii Street
410087 Oradea, Bihor County, România

Bursa de studiu Keystone

Descoperă opțiunile pe care ți le poate oferi bursa noastră